Jens Tang Christensen

Institut for Bioscience, Marin Økologi Tel.: 8715 6121
Aarhus Universitet Mobil: 2899 2395
Ole Worms Allé 1 Fax.: 8715 4303
8000 Aarhus C

Forskning

Jeg interesserer mig for havenes fødekæder specielt for, hvordan oceanografiske processer på stor skala påvirker organismernes liv. Vi prøver at forstå nogle af mekanismerne bag dette. Vi arbejder bl.a. med torsk omkring Færøerne, hvor vi prøver at forstå, hvordan fysiske processer ude i Nordatlanten påvirker vækst og bestandsdynamik for torsken inde omkring Færøerne.

En af de ændringer vi ser i vores kystområder er hvordan det gelatinøse plankton, almindeligvis kaldet gopler, vinder frem på bekostning af fiskebestandene? Er der en sammenhæng og hvad er årsagen? Blandt hypoteserne er, at vores påvirkning af kystområderne med næringsstoffer er årsagen.

Vi påvirker også havene gennem fiskeri. Daniel Pauly m.fl. viste i 1998 i tidsskriftet Science, at de fisk som blev landet fra fiskerier verden over var blevet mindre over årene eller tilhørte arter, som åd på et lavere niveau i fødekæderne. Deres konklusion var, at overfiskning bevirkede, at fødekæderne i gennemsnit blev kortere, altså en ændring af økosystemernes struktur. Fiskeri er underlagt markedskræfter og menneskelig adfærd, så måske var ændringen i landingernes sammensætning bare et resultat af ændret fiskeristruktur, med mere industrifiskeri? Kunne man finde en fisker, som ikke var påvirket af disse kræfter? Top-rovdyr, f.eks. tandhvaler, som ikke er kræsne med hensyn til hvad de spiser, er sådanne fiskere. Sammen med Katherine Richardson lokaliserede jeg nogle skeletter af den lille hval marsvinet på museet i Leiden. Den ældste var fra 1848 og de yngste fra 2002. Marsvin lever for det meste af fisk. Ved at måle forholdet mellem 15N og 14N i knogleproteinet kollagen kunne vi ”spørge” hvalerne hvilket niveau i fødekæden de havde ædt på, fordi der sker en relativ akkumulering af den tunge 15N isotop op gennem fødekæderne. Nu kunne vi se, at marsvinene åd på et lavere niveau efter omkring 1960erne end i tidligere tider, altså præcis samme tendens som Pauly og andre siden har påvist gennem fiskeristatistikker. Vi kan ikke bevise hvad der har bevirket disse ændringer i marsvinene, men de føjer sig til den stigende mængde af indicier som siger, at moderne, effektivt fiskeri drastisk ændrer økosystemernes struktur. Vi kan dog ikke afvise, at de signaler vi ser skyldes ændringer ved basis af fødekæderne, som følge af oceanografiske processer.

Afbrænding af fossile brændsler har på dramatisk vis forøget atmosfærens indhold af drivhusgassen CO2. For at forstå konsekvenserne heraf på jordens klima må vi vide, hvordan den øgede atmosfærekoncebtration vil påvirke udvekslingen mellem atmosfærens CO2 og oceanernes kulstofpulje, som er 50 gange større end atmosfærens. Under vores deltagelse jorden rundt på Galathea 3-ekspeditionen, undersøgte vi bl.a. betydningen af livet i oceanerne for transporten af kulstof ned i og ud af oceanernes øvre lag. Hvordan påvirker plante- og dyresammensætningen og deres relationer (fødekædestrukturen) denne transport? Ekspeditionen tilvejebragte et enormt data-materiale, som sætter os i stand til at besvare en lang række spørgsmål om biologiens betydning for kulstofoptaget.

Curriculum vitae

Uddannelse
Cand. scient. i biologi, Aarhus Universitet, 1978
Ph.D., Aarhus Universitet, 1995
Jobs
Juni 1992 - Laboratorieleder, Biologisk Institut, Aarhus Universitet
Jan. 1991 - maj 1992 Biolog, Ferskvandscentret i Silkeborg
Okt. 1984 - dec. 1990 Zoolog, Den selvejende institution Givskud Zoo
Juli 1982 - aug. 1984 Project Ecologist, DANIDA, Tanzania (Denmark –Tanzania Rodent Control Project)
Apr. 1979 - sep. 1981 Kandidatstipendiat, Institut for Zoologi og Zoofysiologi, Aarhus Universitet


Øvrige jobs
Nov.-dec. 2005 Underviser i Økologisk Modellering (M.Sc.-programme in Integrated Coastal Zone Management, Aarhus University)
1992-2003 Underviser og specialevejleder på International M.Sc. programme in Marine Sciences, Aarhus Universitet
Nov. 1990 Konsulent for DANIDA. Rapport om ’Wildlife Conservation Education in the SADCC Region’ i Afrika
Nov.-dec. 1988 Konsulent for DANIDA. Leder af projektrevisions-mission
1985 - 1988 Ekstern underviser ved Kolding Tekniske Skole
Jan.-feb. 1985 Konsulent for DANIDA. (Denmark-Tanzania Rodent Control Project)
Webdesign by ChristianTang.dk